اصول و روانشناسی انتخاب رنگ لوگو

image
image
image
image
image
image
رنگ لوگو جزئی جدایی ناپذیر و بسیار تاثیرگذار است و تیرگی و روشنی آن حتی به میزان چند درصد می تواند روی دیده شدن لوگو تاثیرگذار باشد.