لوگو تایپ چیست؟

image
image
image
image
image
image
طراحی لوگو تایپ یکی از انواع روش های طراحی لوگو است که در آن از کلمات و حروف نام برند استفاده می شود.